Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Μέσω της Ιστοσελίδας η Επιχείρηση συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα, εσείς ως επισκέπτες, ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως Επιχείρηση είμαστε “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.
Σκοπός της πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε
 • Ποιοι είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.

Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής GDPR).

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
  Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, η Επιχείρηση εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένα data centers). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Κατά κανόνα, η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας.
Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις: στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (βλέπε αναλυτικά εδώ) και σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης.
Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι διπλός:
Από τη μία έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).
Από την άλλη, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες έχουν πάντα καλές προθέσεις, έχουμε έννομη υποχρέωση να τηρούμε τα στοιχεία αυτά σε περίπτωση που μας ζητηθούν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ερευνών από αρμόδιες αρχές.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ

Πέρα από τις περιπτώσεις αυτές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

1. Επικοινωνία με την Ιστοσελίδα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email

 • Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
  Διεύθυνση email
  Τηλέφωνο (προαιρετικά)
  Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.
 • Σκοπός
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας.
  Εφόσον δεν σας παρέχουμε ήδη κάποια υπηρεσία, η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας δεν σας καθιστά “πελάτη” μας και δεν σας εντάσσουμε στη βάση δεδομένων μας.
 • Νομική Βάση
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βασή τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1Α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

2. Προπαραγγελία υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (web hosting)

 • Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
  Ονοματεπώνυμο
  Διεύθυνση email
  Τηλέφωνο
  Σημαντική σημείωση: Στο πεδίο “Σχόλια” θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.
 • Σκοπός
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, έπειτα από αίτημά σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να ελέγξουμε τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες που αφορούν στις υποδομές μας για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Νομική Βάση
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να λάβουμε κατάλληλα μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας (άρθρο 6 παρ. 1Β GDPR).

3. Ολοκλήρωση παραγγελίας για υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

 • Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
  Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Ονοματεπώνυμο τεχνικού υπευθύνου Διεύθυνση email ιδιοκτήτη Διεύθυνση email τεχνικού υπευθύνου Τηλέφωνο έδρας Κινητό τηλέφωνο για έκτακτη ανάγκη Διεύθυνση ΑΦΜ
 • Σκοπός
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, έπειτα από αίτημά σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας, να τηρούμε επικοινωνία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο για τεχνικά ζητήματα, αλλά και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Νομική Βάση
  Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1Β GDPR). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη σχετική νομοθεσία να εκδίδουμε παραστατικά για τις συναλλαγές μας (έννομη υποχρεώση – άρθρο 6 παρ. 1γ GDPR).

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

Επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα και ειδικότερα τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).
Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας με βάση την αιτιολογική σκέψη 49 του GDPR.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο, πέραν του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και της εμπειρίας που διαθέτει, δεσμεύεται συμβατικά από υποχρέωση εχεμύθειας. Δεν κοινολογούμε ούτε διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες τηρούνται είτε σε σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (φόρμες επικοινωνίας, email) είτε σε εσωτερικό κλειστό σύστημα διαχείρισης πελατολογίου (με την ολοκλήρωση της παραγγελίας), στα οποία έχει αποκλειστική πρόσβαση εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ιστοσελίδας.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της Εταιρείας, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται σε server στη Γερμανία αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.
Για παράδειγμα, εάν έχει συναφθεί σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας, υποχρεούμαστε να τηρούμε τα σχετικά παραστατικά για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση τον GDPR έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 1. Να υποβάλλετε αίτημα στην Ιστοσελίδα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης),
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης),
 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),
 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),
 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης),
 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό.
 7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR,η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Κατ’ αρχήν η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Επιχείρηση δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας info@gegoweb.com

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).
Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.